Перелік заходів кафедр ЮНЕСКО в Україні

UNESCO   22-11-2016   Коментарі Вимкнено до Перелік заходів кафедр ЮНЕСКО в Україні

Шановні колеги!
До Вашої уваги пропонується перелiк заходiв кафедр ЮНЕСКО в Українi, пропонованих Координацiйною Радою програми “UNITWIN/кафедри ЮНЕСКО” в Українi для посилення мiжкафедральної координацiї, пiдвищення рiвня мережевого спiвробiтництва, розширення партнерських зв’язкiв i створення спiльних майданчикiв для мiждисциплiнарного дiалогу (2016-2017 рр.).