Інформацiя щодо поточної дiяльностi кафедр ЮНЕСКО та пов’язаних iз ними партнерських структур на сайтi МОН України

UNESCO   10-01-2017   Коментарі Вимкнено до Інформацiя щодо поточної дiяльностi кафедр ЮНЕСКО та пов’язаних iз ними партнерських структур на сайтi МОН України

Шановнi колеги, Координацiйна рада програми “UNITWIN / кафедри ЮНЕСКО” інформує про те, що вперше в iсторiї функцiонування вiтчизняних кафедр ЮНЕСКО на офiцiйному сайтi МОН України з’явилася оперативна iнформацiя щодо поточної дiяльностi згаданих iнституцiй та пов’язаних iз ними / партнерських структур.
Зазначена iнформацiя мiститься у трьох документах, а саме:
1. Список кафедр ЮНЕСКО – офiцiйних учасникiв програми “UNITWIN / кафедри ЮНЕСКО” в Українi.
2. Структура i склад Координацiйної ради програми “UNITWIN / кафедри ЮНЕСКО” в Українi.
3. Перелiк заходiв кафедр ЮНЕСКО в Українi, пропонованих Координацiйною радою програми “UNITWIN / кафедри ЮНЕСКО” в Українi для посилення мiжкафедральної координацiї, пiдвищення рiвня мережевого спiвробiтництва, розширення партнерських зв’язкiв i створення спiльних майданчикiв для мiждисциплiнарного дiалогу (2016-2017 рр.).
Шлях до оприлюднених на сайтi документiв: (Головна сторiнка – Дiяльнiсть – Мiжнародне спiвробiтництво – Спiвробiтництво з мiжнародними органiзацiями – Система ООН – …).