Проекти

Рік

Виконаний захід

2004

Міжнародний семінар ЮНЕСКО «Вища освіта в Україні та Болонський процес»

2005

Відкриття координаційного центру Центрально-східно-європейського віртуального університету в НТУУ «КПІ»

Міжнародний семінар «Дистанційна освіта: організація, підготовка кадрів, технології навчання та інформаційно-аналітичне забезпечення»

2006

Відкриття відділення кафедри ЮНЕСКО на базі Науково-дослідного інституту прикладних технологій (м. Київ)

Проект ЮНЕСКО „Технічна та методологічна підтримка навчальної програми з менеджменту міжнародних проектів”

2007

Спільний проект UNESCOCEPES та Кафедри ЮНЕСКО “Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика” (Розробка концептуальних засад та інструментарію рейтингування вітчизняних навчальних закладів)

2008

«Форум вищої освіти» – Конгрес ректорів Мережі університетів країн Чорноморського регіону

21-ша Міжнародна конференція CODATA «Наукова інформація для суспільства: від сьогодення в майбутнє», які дозволили зміцнити авторитет не тільки нашого університету, але й країни в цілому.

2011

Програма «Академічне сприяння ООН» (прийняття НТУУ «КПІ» – першого серед університетів України – до членства в Програмі «Академічне сприяння ООН» – глобальній ініціативі ООН із залученням університетів до реалізації – саме через можливості освіти – десяти всесвітньо визнаних принципів: сталого розвитку, прав людини і свободи слова, сприяння діалогу культур, подолання нетерпимості тощо.)

Міжнародний форум «За мир, взаєморозуміння і співробітництво заради безпечного світу»

Проект за програмою ЄС-ПРООН (сприяння імплементації гендерних досліджень до системи вищої освіти України відповідно до вимог модернізації та уніфікації з Європейською кредитно-трансферною системою (ECTS – European Credit Transfer System).

2012

Кафедра ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика» активно включилась у роботу з підготовки НТУУ «КПІ» до участі в найпрестижніших світових рейтингах університетів, таких як рейтинг газети «Times», QS World University Rankings.

НТУУ «КПІ» учасник освітньої інціативи ЮНЕСКО «UNESCO-UNITWIN OCW/OER ініціативи» (UUOOI)