UNESCO/ UNITWIN Chairs Programme

ПРО ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ У РАМКАХ ОСВІТНЬОЇ ІНЦІАТИВИ ЮНЕСКО

Світовий рух по розробці відкритих навчальних курсів і безкоштовному доступі до навчальних матеріалів було розпочато Масачусетським технологічним інститутом, лідером в галузi науки i технiки, ще у 2001 році. (MIT http://web.mit.edu/)
Консорціум відкритих навчальних курсів (OCWCC) у 2010 році повідомив про створення 14 000 безкоштовних курсів. Насьогодні цей рух продовжується у рамках UNESCO-UNITWIN OCW/OER ініціативи (UUOOI), метою якої є просування інтегрованої системи досліджень, підготовка кадрів та програм (освіта, природничі науки, соціальні та гуманітарні науки, культура, комунікації та інформація) та співпраця між університетами на основі передачі знань «через кордони».
Корейский Хандонзький Глобальний університет (Handong Global University) є учасником UNESCO-UNITWIN OCW/OER, співпрацює з 20 університетами по всьому світу і створює банк відкритих навчальних електронних курсів для вільного користування.
У 2011 році до цього руху приєднався Національний технічний університет України «Київський технічний університет», зокрема кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей, якою завідує проф. В.В. Булдигін. У 2007-2012 роках був створений у рамках Пілотного проекту «Дистанційне навчання для підготовки бакалаврів за напрямом 6.0913 «Метрологія та вимірювальна техніка» комплект «Вища математика», який включає у себе курси: «Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної», «Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних, диференціальні рівняння» та «Теорія функцій комплексної змінної. Ряди», «Тестування з вищої математики», і розміщений на сайті Українського інституту інформаційних технологій в освіті НТУУ «КПІ» uiite.kpi.ua.
В підтримку ініціативи UUOOI Хандонзький Глобальний університет запропонував НТУУ «КПІ» створити на основі розробленого комплекту «Вища математика» електронний курс «Математика для інженерів і економістів». Курс включає лекції та практичні заняття з лінійної алгебри, аналітичної геометрії, диференціального та інтегрального числення функцій однієї змінної.
Крім того було розроблено відео версію курсу, яка представляє логічно зв’язану послідовність слайдів Microsoft PowerPoint з відповідним голосовим супроводженням за кадром.
Матеріали розміщено на сайті Хандонзького Глобальнного університету uuooi.org/english/portal.php і підтверджено сертифікатом.