Кафедри ЮНЕСКО в Україні

Кафедри ЮНЕСКО – офіційні учасники програми «UNITWIN / КАФЕДРИ ЮНЕСКО» в Україні

  • Кафедра ЮНЕСКО “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті” Міжнародного науково-технічного університету (м. Київ) 1995 р.
  • Кафедра ЮНЕСКО “Філософія людського спілкування” Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка (м. Харків) 1996 р.
  • Кафедра ЮНЕСКО “Права людини, мир, демократія, толерантність та міжнародне взаєморозуміння” при Національному університеті “Києво-Могилянська академія” (м.Київ) 1998 р.
  • Кафедра ЮНЕСКО з питань кріобіології на базі Інституту проблем кріобіології та кріомедицини НАН України (м. Харків) 1998 р.
  • Кафедра ЮНЕСКО “Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика” на базі Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” (м. Київ) 1999 р.
  • Кафедра ЮНЕСКО “Екологічно чисті технології” на базі Харківського національного автомобільно-дорожнього технічного університету (м. Харків) 2000 р.
  • Кафедра ЮНЕСКО “Нові інформаційні технології в освіті для всіх” Міжнародного науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України (м. Київ) 2002 р.
  • Кафедра ЮНЕСКО “Духовно-культурні цінності виховання та освіти” на базі Інституту духовного розвитку людини Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (м. Луганськ/ переміщено до м. Київ) 2009 р.
  • Кафедра ЮНЕСКО “Неперервна професійна освіта ХХІ століття” на базі Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України (м. Київ) 2016 р.