Кафедри ЮНЕСКО в Україні

Кафедри ЮНЕСКО – офіційні учасники програми «UNITWIN / КАФЕДРИ ЮНЕСКО» в Україні

1. Харківський національний технічний університет сільського господарства. Кафедра ЮНЕСКО “Філософія людського спілкування”.

2. Інститут проблем кріобіології та кріомедицини. Кафедра ЮНЕСКО з питань кріобіології.

3. Національний університет “Києво-Могилянська академія”. Кафедра ЮНЕСКО “Права людини, мир, демократія, толерантність і взаєморозуміння між народами”.

4. Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”. Кафедра ЮНЕСКО “Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика”.

5. Одеський національний політехнічний університет. Кафедра ЮНЕСКО “Інтелектуальне моделювання та адаптація технологій до проблем освіти та соціального прогресу”.

6. Харківський національний автомобільно-дорожній університет. Кафедра ЮНЕСКО “Екологічно чисті технології”.

7. Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля. Кафедра ЮНЕСКО “Духовно-культурні цінності виховання та освіти”.

8. Національна академія педагогічних наук України. Кафедра ЮНЕСКО “Неперервна професійна освіта XXI століття”.

9. Міжнародний науково-технічний університет. Кафедра ЮНЕСКО “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті”.

10. Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України.