Кафедри ЮНЕСКО в Україні

Кафедри ЮНЕСКО – офіційні учасники програми «UNITWIN / КАФЕДРИ ЮНЕСКО» в Україні

1. КАФЕДРА ЮНЕСКО «ЧЕРЕЗ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДО КУЛЬТУРИ МИРУ» (КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ)
КИЇВ, 1992

2. КАФЕДРА ЮНЕСКО «ІНФОРМАЦІЙНІ ТА КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ» (МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ)
КИЇВ, 1995

3. КАФЕДРА ЮНЕСКО «ФІЛОСОФІЯ ЛЮДСЬКОГО СПІЛКУВАННЯ» (ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. П. ВАСИЛЕНКА)
ХАРКІВ, 1996

4. КАФЕДРА ЮНЕСКО «ЕКОЛОГІЯ ТЕХНОГЕННИХ РЕГІОНІВ» (ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ)
ДОНЕЦЬК, 1997

5. КАФЕДРА ЮНЕСКО З ПИТАНЬ КРІОБІОЛОГІЇ (ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ ТА КРІОМЕДИЦИНИ НАН УКРАЇНИ)
ХАРКІВ, 1998

6. КАФЕДРА ЮНЕСКО «ПРАВА ЛЮДИНИ, МИР, ДЕМОКРАТІЯ, ТОЛЕРАНТНІСТЬ І ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ МІЖ НАРОДАМИ» (НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»)
КИЇВ, 1998

7. КАФЕДРА ЮНЕСКО «ПРЕВЕНТИВНА ОСВІТА ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА» (НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ)
КИЇВ, 1999

8. КАФЕДРА ЮНЕСКО «ВИЩА ТЕХНІЧНА ОСВІТА, ПРИКЛАДНИЙ СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА ІНФОРМАТИКА» (НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КПІ»)
КИЇВ, 1999

9. КАФЕДРА ЮНЕСКО «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АДАПТАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ПРОБЛЕМ ОСВІТИ ТА СОЦІАЛЬНОГО ПРОГРЕСУ» (ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ)
ОДЕСА, 2000

10. КАФЕДРА ЮНЕСКО «ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ)
ХАРКІВ, 2000

11. МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І СИСТЕМ НАН УКРАЇНИ ТА МОН УКРАЇНИ
КИЇВ, 2002

12. КАФЕДРА ЮНЕСКО «ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ЕНЕРГІЯ ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК» (ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В. І. ВЕРНАДСЬКОГО)
СІМФЕРОПОЛЬ, 2007

13. КАФЕДРА ЮНЕСКО «ДУХОВНО-КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ ВИХОВАННЯ ТА ОСВІТИ» (СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В. ДАЛЯ)
ЛУГАНСЬК, 2009