Діяльність кафедри

Головною метою діяльності МКЮ є реалізація комплексної програми досліджень в галузі вищої технічної освіти, методів прикладного системного аналізу, новітніх інформаційних технологій та їх застосування в системі освіти, для аналізу складних систем різної природи (еколого-економічних, суспільних, технічних та інших).

Головними напрямами роботи МКЮ є:
– розробка та впровадження програм для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з різних аспектів вдосконалення вищої технічної освіти в Україні та за кордоном, при цьому особлива увага приділяється самому широкому, міждисциплінарному використанню інформатики та системного аналізу;
– залучення викладачів, науковців, адміністративних працівників і студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського та ННК «ІПСА» до запровадженої ЮНЕСКО в межах Міжнародної Програми «UNITWIN/UNESCO Chairs» системи обміну інформацією та документацією;
– розробка та впровадження програм міжнародного співробітництва в галузі вищої технічної освіти та, зокрема, – системного аналізу та інформатики;
– регулярне виконання аналізу потреб, що виникають, а також умов, що визначають процес реформування вищої технічної освіти та його спрямованості на навчальний процес;
– тісне співробітництво з відповідними підрозділами Секретаріату ЮНЕСКО, зокрема, – з відділом вищої освіти та Відділом з техніки і технологій, а також із Інститутом ЮНЕСКО з інформаційних технологій в освіті, м. Москва, з метою розробки та впровадження міжнародних та національних інноваційних програм для освіти та виконання наукових досліджень, які спрямовані на оновлення системи вищої технічної освіти з наголосом на міждисциплінарне використання системного аналізу та інформатики;
– організація і проведення конференцій, колоквіумів, семінарів тощо з питань розробки, розвитку та впровадження новітніх інформаційних технологій в систему вищої технічної освіти в Україні та інших країнах регіону.
– конструктивне співробітництво з Національною Комісією України у справах ЮНЕСКО, структурними підрозділами ЮНЕСКО, аналогічними кафедрами ЮНЕСКО, зацікавленими національними міжнародними інституціями у галузі теоретичних досліджень і практичних зусиль по розробці і впровадженню в систему вищої технічної освіти методології системного аналізу, сучасних інформаційних технологій, методів проектування складних інформаційних систем та обробки даних в екології, економіці, геополітиці та техніці;
– інформаційна і консультативна підтримка індивідуальних ініціатив і проектів у галузі реформування вищої технічної освіти та його спрямованості на навчальний процес, дослідження та використання інформатики та системного аналізу на всіх рівнях підготовки фахівців;
– перепідготовка фахівців в галузі теоретичних досліджень і практичних зусиль по розробці та впровадженню в систему вищої технічної освіти методології системного аналізу, сучасних інформаційних технологій, методів проектування складних інформаційних систем та обробки даних в екології, економіці, геополітиці та техніці;
– видавнича діяльність і координаційна робота по впровадженню навчально-методичних та наукових розробок МКЮ з методології системного аналізу, сучасних і інформаційних технологій, методів проектування складних інформаційних систем та обробки даних в екології, економіці, геополітиці та техніці.

Стратегія:
в КПІ ім. Ігоря Сікорського та ННК «ІПСА» представлено практично всі напрями вищої технічної освіти, природничих наук, техніки, інформатики та системного аналізу, ці інституції виступають лабораторією досвіду еволюції та прогнозування розвитку вищої технічної освіти, а МКЮ акумулює цей досвід і представляє його в міжнародному перетині.

34-а сесія Генеральної конференції ЮНЕСКО – керівного органу цієї Організації
(16 жовтня – 3 листопада  2007р., Париж).

До порядку денного сесії було внесено обговорення широкого кола питань, пов’язаних із подальшим розвитком міжнародного співробітництва в галузях освіти, науки, культури та інформаційних комунікацій, питання Середньострокової стратегії ЮНЕСКО на 2008 – 2013 рр.

В ході Генеральної конференції були проведені галузеві засідання, зокрема, засідання на рівні міністрів з питань освіти та базових наук (у форматі «Круглого столу»).

Крім того, за ініціативою України, на порядок денний сесії було винесено проект Резолюції стосовно вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-33 рр. в Україні. І 1 листопада Генеральна конференція ЮНЕСКО одноголосно прийняла цю Резолюцію.

До складу делегації України було включено проректора з міжнародних зв’язків НТУУ «КПІ», члена-кореспондента НАНУ, професора Сидоренка С.І.

Перебуваючи у Штаб-квартирі ЮНЕСКО з 18 по 26 жовтня, С.І. Сидоренко взяв участь у роботі Круглого столу міністрів освіти 193-х країн-членів ЮНЕСКО «Освіта та економічний розвиток», у роботі комісії з питань освіти та комісії з питань науки.

У своєму виступі під час роботи Круглого столу С.І. Сидоренко інформував учасників про наступне:

Про концепцію сталого розвитку, що розробляється в Україні (силами наукової групи акад. М.З. Згуровського) і базується на умові обов’язкового узгодження економічного, екологічного і соціального вимірів – з пріоритетом саме третього – людського – виміру. В Україні розроблено нову методику кількісного та якісного оцінювання складного процесу сталого розвитку з використанням методів прикладної математики та системного аналізу на основі близько 300 глобальних індексів і індикаторів, що представляються авторитетними міжнародними організаціями.

Результати цих – міждисциплінарних – досліджень мають виключно важливу роль як для розробки стратегій розвитку України, так і для нашого університету, зокрема, – для виховання у студентів почуття єдності, взаємозалежності світових процесів, формування консенсусної ментальності, налаштованості на людиноцентричні моделі організації суспільства.
Коментуючи, можна сказати, що, як нам вбачається треба поглиблювати вивчення самого міждисциплінарного предмету «Сталий розвиток». Враховуючи, що ООН оголосила Десятиріччя освіти для сталого розвитку (DESD 2005-2014), було б дуже корисним ввести міждисциплінарні курси, пов’язані з різними аспектами сталого розвитку, до навчальних планів середньої та вищої школи.

Круглий стіл «Освіта та економічний розвиток». Обговорення триває
  • Не в меншій мірі, ніж алгоритми сталого розвитку, Україну турбує сама атмосфера освітньо-наукового середовища. Постійна увага має приділятися аналізу динаміки процесів в морально-етичній сфері, що було закладено в прийнятій конференцією UNESСО-СЕРЕS у 2004 році Бухарестській декларації.

До морально-етичних категорій Україна відносить також і ґендерну рівність, що вперше в період державної незалежності регулюється спеціальним Законом України.

Учасників Круглого столу було також поінформовано про міжнародну ініціативу: розбудувати міст співробітництва між містами Хіросимою і містом-супутником Чорнобиля
Славутичем. Ця ініціатива Київського політехнічного інституту вже знайшла підтримку мерів Херосими та Славутича, в грудні 2005 року – Посла Японії в Україні пана Мабучі. Планується, що буде створений телекомунікаційний міст з метою моніторингу здоров’я постраждалого населення, розширено доступ до світових мереж та баз даних в цій галузі, наукове співробітництво, буде готуватися форум «Вчені, викладачі та студент – за мир, безпеку та взаєморозуміння».

На засіданні Комісії з питань науки було звернуто увагу на важливість включення до Середньострокової програми ЮНЕСКО на 2008-2015 роки пілотних проектів дослідницьких університетів.

Наукова діяльність має стати невід’ємною складовою навчального процесу як у вищий, так і в середній школі. Враховуючи положення обговорюваного Проекту Програми, де йдеться про увагу до фундаментальних наук і до відповідних заходів на всіх ступенях освіти, було внесено пропозицію про проведення під егідою ЮНЕСКО світових студентських олімпіад з математики, фізики, хімії, інформатики, щоб визначати чемпіонів світу – студенів та їх вчителів.

В ході роботи комісії з освіти вищевикладені ідеї були анонсовані в іншій редакції, з акцентом на навчальний процес. Була також підтримана резолюція, внесена Бразилією, про проведення в 2009 році світового Конгресу з проблем вищої освіти «+10» (останній конгрес такого типу було проведено в 1997 році).

Святий Престол представляє Монс. Вінченцо Зані (ліворуч), проф. С.І Сидоренко (в центрі), д-р Ян Садлак – директор UNESСО-СЕРЕS

Також здійснювалась робота по інформуванню і запрошенню через делегації країн-членів до участі у 21-й міжнародний конференції та 26-го засідання Генеральної Асамблеї Комітету з даних для науки та технологій (СODAТА), яка на запрошення Уряду України буде проводитись в Києві 5-9 жовтня 2008 року (відповідне розпорядження Кабінету міністрів України вже прийнято), а також до участі у конференції Мережі університетів країн чорноморського регіону (В SUN ) «Форум вищої освіти» 2-5 квітня 2008 року. В лютому 2008 року президент В SUN на 2008-2010 роки, ректор НТУУ «КПІ» М.Згуровський в ході розмови з Президентом Румунії Т.Басеску запросив його взяти участь у зазначеному заході, на що Президент Румунії погодився.

Директор UNESСО-СЕРЕS доктор Ян Садлак погодився, щоб UNESСО-СЕРЕS виступив в якості співорганізатора «Форуму вищої освіти» і погодився взяти особисту участь у Форумі.