Проєкти

Рік Виконаний захід
2004 Міжнародний семінар ЮНЕСКО «Вища освіта в Україні та Болонський процес»
2005 Відкриття координаційного центру Центрально-східно-європейського віртуального університету в НТУУ «КПІ»
Міжнародний семінар «Дистанційна освіта: організація, підготовка кадрів, технології навчання та інформаційно-аналітичне забезпечення»
2006 Відкриття відділення кафедри ЮНЕСКО на базі Науково-дослідного інституту прикладних технологій (м. Київ)
Проєкт ЮНЕСКО «Технічна та методологічна підтримка навчальної програми з менеджменту міжнародних проєктів»
2007 Спільний проєкт UNESCO–CEPES та Кафедри ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика» (Розробка концептуальних засад та інструментарію рейтингування вітчизняних навчальних закладів)
2008 «Форум вищої освіти» – Конгрес ректорів Мережі університетів країн Чорноморського регіону
21-ша Міжнародна конференція CODATA «Наукова інформація для суспільства: від сьогодення в майбутнє»
2011 Програма «Академічне сприяння ООН» (прийняття НТУУ «КПІ» – першого серед університетів України – до членства в Програмі «Академічне сприяння ООН» – глобальній ініціативі ООН із залученням університетів до реалізації – саме через можливості освіти – десяти всесвітньо визнаних принципів: сталого розвитку, прав людини і свободи слова, сприяння діалогу культур, подолання нетерпимості тощо.)
Міжнародний форум «За мир, взаєморозуміння і співробітництво заради безпечного світу»
Проєкт за програмою ЄС-ПРООН (сприяння імплементації гендерних досліджень до системи вищої освіти України відповідно до вимог модернізації та уніфікації з Європейською кредитно-трансферною системою (ECTS – European Credit Transfer System)
2012 Кафедра ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика» активно включилась у роботу з підготовки НТУУ «КПІ» до участі в найпрестижніших світових рейтингах університетів, таких як рейтинг газети «Times», QS World University Rankings
НТУУ «КПІ» учасник освітньої інціативи ЮНЕСКО «UNESCO-UNITWIN OCW/OER ініціативи» (UUOOI)
Всеукраїнський фестиваль інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge 2012»
2013 ІІ Всеукраїнський фестиваль інноваційних проєктів «SikorskyChallenge 2013»
Міжнародна науково-практична конференція «Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти»
2014 ІІІ Всеукраїнський фестиваль інноваційних проєктів «SikorskyChallenge 2014»
II Міжнародна науково-практична конференція «Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти»
2015

 

ІV Всеукраїнський фестиваль інноваційних проєктів «SikorskyChallenge 2015»
III Міжнародна науково-практична конференція «Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти»
XVІ Міжнародна науково-практична конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті»
2016

 

V Всеукраїнський фестиваль інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge 2016»
Міжнародний форум «Уроки Чорнобиля – для ядерної безпеки світу»
IV Міжнародна науково-практична конференція «Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти»
XVІІ Міжнародна науково-практична конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті»
2017 Форум ректорів вищих технічних навчальних закладів України та Республіки Польща
XVІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті»
V Міжнародна науково-практична конференція «Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти»
2018 XІX Міжнародна науково-практична конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті»
2019 XX Міжнародна науково-практична конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті»
VІ Міжнародна науково-практична конференція «Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти»