Проєкти

РікВиконаний захід
2004Міжнародний семінар ЮНЕСКО «Вища освіта в Україні та Болонський процес»
2005Відкриття координаційного центру Центрально-східно-європейського віртуального університету в НТУУ «КПІ»
Міжнародний семінар «Дистанційна освіта: організація, підготовка кадрів, технології навчання та інформаційно-аналітичне забезпечення»
2006Відкриття відділення кафедри ЮНЕСКО на базі Науково-дослідного інституту прикладних технологій (м. Київ)
Проєкт ЮНЕСКО «Технічна та методологічна підтримка навчальної програми з менеджменту міжнародних проєктів»
2007Спільний проєкт UNESCO–CEPES та Кафедри ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика» (Розробка концептуальних засад та інструментарію рейтингування вітчизняних навчальних закладів)
2008«Форум вищої освіти» – Конгрес ректорів Мережі університетів країн Чорноморського регіону
21-ша Міжнародна конференція CODATA «Наукова інформація для суспільства: від сьогодення в майбутнє»
2011Програма «Академічне сприяння ООН» (прийняття НТУУ «КПІ» – першого серед університетів України – до членства в Програмі «Академічне сприяння ООН» – глобальній ініціативі ООН із залученням університетів до реалізації – саме через можливості освіти – десяти всесвітньо визнаних принципів: сталого розвитку, прав людини і свободи слова, сприяння діалогу культур, подолання нетерпимості тощо.)
Міжнародний форум «За мир, взаєморозуміння і співробітництво заради безпечного світу»
Проєкт за програмою ЄС-ПРООН (сприяння імплементації гендерних досліджень до системи вищої освіти України відповідно до вимог модернізації та уніфікації з Європейською кредитно-трансферною системою (ECTS – European Credit Transfer System)
2012Кафедра ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика» активно включилась у роботу з підготовки НТУУ «КПІ» до участі в найпрестижніших світових рейтингах університетів, таких як рейтинг газети «Times», QS World University Rankings
НТУУ «КПІ» учасник освітньої інціативи ЮНЕСКО «UNESCO-UNITWIN OCW/OER ініціативи» (UUOOI)
Всеукраїнський фестиваль інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge 2012»
2013ІІ Всеукраїнський фестиваль інноваційних проєктів «SikorskyChallenge 2013»
Міжнародна науково-практична конференція «Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти»
2014ІІІ Всеукраїнський фестиваль інноваційних проєктів «SikorskyChallenge 2014»
II Міжнародна науково-практична конференція «Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти»
2015  ІV Всеукраїнський фестиваль інноваційних проєктів «SikorskyChallenge 2015»
III Міжнародна науково-практична конференція «Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти»
XVІ Міжнародна науково-практична конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті»
2016  V Всеукраїнський фестиваль інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge 2016»
Міжнародний форум «Уроки Чорнобиля – для ядерної безпеки світу»
IV Міжнародна науково-практична конференція «Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти»
XVІІ Міжнародна науково-практична конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті»
2017Форум ректорів вищих технічних навчальних закладів України та Республіки Польща
XVІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті»
V Міжнародна науково-практична конференція «Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти»
2018XІX Міжнародна науково-практична конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті»
2019XX Міжнародна науково-практична конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті»
VІ Міжнародна науково-практична конференція «Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти»
2020XXI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті»
2021XXII Міжнародна науково-практична конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті» (онлайн)
VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти» (онлайн)
2022XXIII Міжнародна науково-практична конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті» (онлайн)
2023XXIV Міжнародна науково-практична конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті» (онлайн)
VIІI Міжнародна науково-практична конференція «Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти» (онлайн)