Контакти

Завідувач кафедри

Михайло Згуровський – ректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Тел.: +380 44 2366913
Факс: +380 44 2048557
Email: mzz@kpi.ua

Координатор

Сергій Сидоренко – проректор з міжнародних зв’язків Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Тел.: +380 44 2049199
Факс: +380 44 2360992
Email: sidorenko@kpi.ua

Контактні особи:

Сергій Шукаєв – вчений секретар кафедри

Тел./факс: +380 44 2048019
Email: s.shukayev@kpi.ua

Олена Попцова – виконавчий секретар завідувача кафедри

Тел.: +380 44 2048558
Fax: +380 44 2048557

Олена Кізуб – технічний секретар кафедри

Тел./факс: +380 44 2048019
Email: elenakizub@ukr.net

Адреса: 37, проспект Перемоги,
Київ, 03056, Україна